ראשי / נסיעה בחורף עם תאורת יום

נסיעה בחורף עם תאורת יום

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 6) תשע"ו-2016...

ראשית יש לראות את לשון החוק, תיקון מספר 5 לתקנה 97ג: 


תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 6) תשע"ו-2016

 (ג) לא ינהג אדם מונית, אוטובוס או רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 14

,999 ק"ג, בכל דרך וברכב מנועי אחר, למעט אופנוע, בדרך שאינה דרך עירונית, בתקופה שמיום 1 בנובמבר ועד 31 במרס בכל שנה, אלא כשמאירים בו פנסי החזית או פנס תאורת יום והפנסים האחוריים.

מקור: https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p230_011.htm#Seif83

החוק די ברור ואומר שמותר ליסוע בכביש בין עירוני עם תאורת היום ללא פנסי חזית, אם גם הפנסים האחוריים פועלים.

חלק מהרכבים מגיעים ללא הדלקה של הפנסים האחוריים אך הדבר ניתן למימוש על ידי קידוד אצלינו

וואטסאפ