ראשי / פירוש נורות אזהרה ברכב

פירוש מנורות אזהרה

1.אור ערפל קידמי
2. אזהרת מערכת הגה כוח
3. אור ערפל אחורי
4. חוסר בנוזל שמשות
5. אזהרת רפידות בלמים
6. בקרט שיוט
7. איתותים
8. חישן אור וגשם
9. מצב חורף
10. נורת מידע
11. חימום דיזל
12. אזהרת קרח על הכביש
13. אזהרת סויץ'
14. מפתח לא ברכב
15. סוללת מפתח חלשה
16. אזהרת מרחק
17. לחץ קלאץ'
18. לחץ על בלם
19. נעילת הגה
20. אור גבוה
21. חוסר אוויר בצמיג
22. תקלת נורת צד

23. תקלה בתאורה חיצונית
24. תקלה בנורת בלם אחורי
25. תקלת מסנן חלקיקים
26. אזהרת וו גרירה
27. אזהרת מתלי אוויר
28. אזהרת סטיה מנתיב
29. אזהרת ממיר קטליטי
30. אזהרת חגורה
31. בלם יד מורם
32. אזהרת מצבר\אלטרנטור
33. מערכת עזר חניה
34. נדרש טיפול
35. תאורה אדפטיבית
36. בקרת גובה תאורה
37. אזהרת ספויילר אחורי
38. אזהרת גג מתקפל
39. אזהרת כרית אוויר
40. אזהרת בלם יד
41. מים במסנן דלק
42. כרית אויר כבויה
43. שגיאה כללית
44. אור מעבר

45. מסנן אויר מלוכלך
46. מצב נהיגה חסכוני
47. בקרת ירידה מגבעה
48. חום מנוע
49. אזהרת ABS
50. אזהרת מסנן דלק
51. דלת פתוחה
52. מכסה מנוע פתוח
53. מיכל דלק התרוקן
54. תקלת תיבת הילוכים
55. הגבלת מהירות
56. אזהרת מתלים
57. לחץ שמן נמוך
58. הפשרת שמשה
59. תא מטען פתוח
60. בקרת החלקה כבויה
61. חיישן גשם
62. תקלת מנוע כללית
63. הפשרת שמשה אחורית
64. ניגוב אוטומטי

וואטסאפ