ראשי / נספח לאישור תאונות

נספח לאישור תאונות

 

אני מאשר כי על מנת להוציא דוח היסטורית תאונות בגין רכב שאיני הבעלים שלו, קיבלת את הסכמתו והסמכתו של בעל הרכב לאשר בשמו את קבלת המידע אודות רכבו זאת באמצעות מימון ותשלום על ידי לשם בדיקת המידע שנמסר עבורי בשמו.
ידוע לי שהצהרה כוזבת או שאינה אמיתית עלולה להוות עבירה פלילית ו/או ליצור עלית תביעה אזרחית.

וואטסאפ